SpouwVast simpel in gebruik.

Simpel & Snel ladder en (rol)steiger fixeren.
Lees voor gebruik ook de gebruiksaanwijzing.

1. De SpouwVast wordt geleverd met een elastische borgring, die je vóór het gebruik eerst over de borg moet spannen.  De foto hieronder toont hoe deze moet zijn aangebracht. Deze ring is voonamelijk om te zorgen dat men de eerste keren de SpouwVast juist gebruikt. De ring is niet per sé nodig en kan later ook gemist worden.

ladder steigerbeugel steiger veilig werken gezonder muuranker spouwanker steigerhaak
SpouwVast: 4x veiliger op de ladder.

Haal na gebruik de borgring weer van de borg. Dit komt de levensduur van de ring ten goede.

ladder steiger zekeren gemetselde muur gevelschade aanhaakoog steigeranker spouwanker muuranker
De SpouwVast haakt in de open ventilatievoeg, 1/4 slag draaien en de ladder aan het oog bevestigen.

< >

2. Klap (met de duim) de borg naar achteren en steek de SpouwVast met het driehoekig anker in de open voeg tot voorbij de steendikte.

3. Draai de SpouwVast een kwart slag, zodat de borg omhoog wijst en het driehoekig anker achter de stenen aan weerszijden van de ventilatievoeg haakt.

ladder aanhaak steigeranker spouwvoeg gevelschade veilig werken steiger spouwanker muuranker
De SpouwVast zit stevig in de opening. Haak de ladder aan het oog en sta veel steviger.

4. Klap de borg met hulp van de elastische borgring in de voeg, zo dat deze in de voeg zit, waardoor de SpouwVast niet meer kan draaien.

steiger spanband gevel veiliger werken op hoogte gevelschade spouwanker muuranker steigerhaak
Extra borging van de steiger wanneer boren niet kan.

De SpouwVast zit nu letterlijk muurvast en je kunt de ladder, steiger of versiering bevestigen aan het oog van de SpouwVast.

ladder steiger veiliger werken op hoogte gevelschade spouwanker muuranker gevelschade
Ladder stevig vastgezet met de SpouwVast.
gevelversiering plantenbak zonder boren geen gevelschade sdpouwanker muuranker
Spouwvast ook voor gevelversieringen.

Bevestig de ladder of steiger aan de SpouwVast met een stevige (span)band, (musketon-) haak, steigeranker of touw. Bij de ladder bevestig je deze aan de eerste trede onder de open voeg. Gelijk met die voeg mag ook, maar daar boven is niet verstandig, dan kan er speling in de verbinding ontstaan omdat de SpouwVast naar boven wordt getrokken.

gevel gevelversiering Spouwvast niet boren geen gevelschade spouwanker muuranker
Feesten opleuken m.b.v. de SpouwVast

De SpouwVast is herbruikbaar!
Als de klus geklaard is klap je de borg weer naar buiten, draai de SpouwVast weer een kwart slag, trek de SpouwVast uit de muur en schuif de ring los van de borg.
De muur is onbeschadigd en de SpouwVast is weer klaar voor nieuw gebruik.

Een SpouwVast is dus een eenmalige aanschaf voor jarenlang gebruik!

Wanneer de SpouwVast gebruiken?
De SpouwVast is bedoeld voor flinke krachten (ladder,steiger) in het verlengde van de SpouwVast (zie testen) en kleine krachten in de andere richtingen.

De SpouwVast is bedoeld, waar dat kan, te gebruiken (als aanvulling) voor het fixeren van steigers bij bijv. eengezinswoningen, niet voor hoge gebouwen.

En de SpouwVast is vooral bedoeld om daar waar men op een ladder moet staan/klimmen de ladder te fixeren, zodat de ladder stevig staat.

Daarnaast zijn er vele andere toepassingen: schaduwdoeken en, doorwerkscherm vastzetten, gevelversieringen, tuinbank en lounchset vast zetten tegen wegwaaien etc.

Klik hier voor meer toepassingsmogelijkheden.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en volg voor het gebruik van ladder en steiger de laatste voorschriften in o.a. het “ladderbesluit” en het “steigerbesluit” op Internet.

Naar webshop.

Interessant om te delen ..